Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master

 • Nhà sản xuất: SATA-TOOLS
 • Dòng sản phẩm: Bộ dụng cụ
 • Số lượng sản phẩm trong kho: 100
 • Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master
  Thương hiệu: Sata
  Mã sản phẩm: 09014G
  Gồm 128 chi tiết chuyên dụng để sửa chữa các loại xe cơ giới.
 • 8.756.150 VNĐ

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master

Mô tả sản phẩm Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master:

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master là bộ dụng cụ cầm tay cao cấp của Sata – Mỹ.

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master gồm 128 chi tiết hỗ trợ cho công việc sửa chữa các phương tiện cơ giới:

 • 10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)
 • 4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm)
 • 9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm)
 • 4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm)
 • 8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
 • 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm)
 • 7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm)
 • 7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60)
 • 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6)
 • 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2)
 • 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2)
 • 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5)
 • 3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”)
 • 3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”)
 • 2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M)
 • 5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”)
 • 1 đầu tuýp DRIVER ¼”
 • 1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX
 • 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6)
 • 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3)
 • 3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5)
 • Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm)
 • 2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm)
 • 1 đầu tuýp nhỏ T20
 • 1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm
 • 1 bút thử điện 6V/12V/24V
 • 1 đầu tuýp M16
 • 1 đầu tuýp H17
 • 1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm
 • 1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết
 • 1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết
 • 1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M
 • 3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm)
 • 1 đầu tuýp Shock Absorber.

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master được phân phối chính hãng bởi Trung Tâm Công Cụ.

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master Mô tả sản phẩm Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master là bộ dụng cụ cầm tay cao cấp của Sata – Mỹ. Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master gồm 128 chi tiết hỗ trợ cho công việc sửa chữa các phương tiện cơ giới: 10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm) 4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm) 9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) 4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm) 8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm) 7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm) 7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60) 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5) 3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”) 3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”) 2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M) 5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”) 1 đầu tuýp DRIVER ¼” 1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3) 3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5) Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm) 2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm) 1 đầu tuýp nhỏ T20 1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm 1 bút thử điện 6V/12V/24V 1 đầu tuýp M16 1 đầu tuýp H17 1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm 1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết 1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết 1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M 3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm) 1 đầu tuýp Shock Absorber. Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master được phân phối chính hãng bởi Trung Tâm Công Cụ.  Thông số kỹ thuật Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master: Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master Thương hiệu: Sata Mã sản phẩm: 09014G 128 chi tiết gồm 10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm) 4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm) 9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) 4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm) 8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm) 7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm) 7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60) 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5) 3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”) 3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”) 2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M) 5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”) 1 đầu tuýp DRIVER ¼” 1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3) 3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5) Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm) 2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm) 1 đầu tuýp nhỏ T20 1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm 1 bút thử điện 6V/12V/24V 1 đầu tuýp M16 1 đầu tuýp H17 1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm 1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết 1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết 1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M 3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm) 1 đầu tuýp Shock Absorber.

Thông số kỹ thuật Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master:

Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master
Thương hiệu: Sata
Mã sản phẩm: 09014G
128 chi tiết gồm
10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)
4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm)
9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm)
4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm)
8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm)
7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm)
7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60)
4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6)
2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2)
2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2)
2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5)
3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”)
3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”)
2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M)
5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”)
1 đầu tuýp DRIVER ¼”
1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX
4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6)
2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3)
3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5)
Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm)
2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm)
1 đầu tuýp nhỏ T20
1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm
1 bút thử điện 6V/12V/24V
1 đầu tuýp M16
1 đầu tuýp H17
1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm
1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết
1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết
1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M
3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm)
1 đầu tuýp Shock Absorber.

Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master Mô tả sản phẩm Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master là bộ dụng cụ cầm tay cao cấp của Sata – Mỹ. Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master gồm 128 chi tiết hỗ trợ cho công việc sửa chữa các phương tiện cơ giới: 10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm) 4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm) 9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) 4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm) 8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm) 7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm) 7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60) 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5) 3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”) 3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”) 2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M) 5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”) 1 đầu tuýp DRIVER ¼” 1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3) 3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5) Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm) 2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm) 1 đầu tuýp nhỏ T20 1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm 1 bút thử điện 6V/12V/24V 1 đầu tuýp M16 1 đầu tuýp H17 1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm 1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết 1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết 1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M 3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm) 1 đầu tuýp Shock Absorber. Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master được phân phối chính hãng bởi Trung Tâm Công Cụ.  Thông số kỹ thuật Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master: Tên sản phẩm: Bộ dụng cụ cầm tay Sata 09014G 128 chi tiết – Dr.Master Thương hiệu: Sata Mã sản phẩm: 09014G 128 chi tiết gồm 10 đầu tuýp lục giác ¼” (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm) 4 đầu tuýp lục giác dài ¼” (8, 9, 10, 12mm) 9 đầu tuýp lục giác 3/8” (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) 4 đầu tuýp lục giác dài 3/8” (13, 14, 15, 17mm) 8 đầu tuýp TORX 3/8” (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) 2 đầu tuýp SPARK PLUG 3/8” (16, 21mm) 7 đầu tuýp lục giác ½” (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm) 7 đầu tuýp nhỏ TORX 3/8” (T20, T30, T40, T45, T50T, T55, T60) 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON 3/8” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ POZIDRIV 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS 3/8” (#1, #2) 2 đầu tuýp nhỏ SLOTTED 3/8” (5.5, 6.5) 3 cần tuýp đảo chiều (1/4” – 5”, 3/8” – 8”, ½” – 10”) 3 đầu tuýp lắc léo (1/4”, 3/8”, ½”) 2 đầu chuyển 3/8” (3/8”F x ¼”M, 3/8”F x ½”M) 5 thanh tuýp nối dài (1/4” – 2”, 3/8” – 3”, 3/8” – 6”, ½” – 5”, ½” – 10”) 1 đầu tuýp DRIVER ¼” 1 đầu chuyển nhỏ ¼”F x ¼”HEX 4 đầu tuýp nhỏ HEXAGON ¼” (3, 4, 5, 6) 2 đầu tuýp nhỏ PHILLIPS ¼” (#1, #3) 3 đầu tuýp nhỏ SLOTTED ¼” (4, 5, 6.5) Bộ cờ lê 11 chi tiết (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm) 2 tua vít A-Series (6x100mm, #2x100mm) 1 đầu tuýp nhỏ T20 1 cờ lê điều chỉnh 63 - 102mm 1 bút thử điện 6V/12V/24V 1 đầu tuýp M16 1 đầu tuýp H17 1 đầu tuýp SPARK 12 cạnh 3/8” – 14mm 1 bộ cờ lê dài 10 chi tiết 1 bộ lục giác TORX 9 chi tiết 1 đầu tuýp chuyển ½”F x 3/8”M 3 cờ lê X-BEAM (10, 13, 17mm) 1 đầu tuýp Shock Absorber.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt